Đề xuất gói hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội trước ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đề xuất gói hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội trước ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tạo điều kiện để người lao động thất nghiệp được hưởng trợ cấp nhanh nhất

Ngày 20/3, Cục Việc làm có văn bản gửi các địa phương về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Văn bản trên thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) về việc thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, nhưng vẫn hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động đảm bảo quyền lợi về BHTN.

Theo đó, Cục Việc làm yêu cầu các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở LĐ-TBXH các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình chi trả BHTN thì đồng thời cũng phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhanh nhất, đúng quy định.

Tăng cường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tập trung về quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia và hưởng chế độ BHTN theo quy định, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện BHTN.

Các trung tâm dịch vụ việc làm cũng phải chủ động nắm bắt thị trường lao động trên địa bàn, đặc biệt là tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với sản xuất, kinh doanh và việc làm của người lao động để đề xuất phương án hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng.

Đồng thời, xây dựng và triển khai các phương án sắp xếp, bố trí, tăng cường nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị,… phù hợp để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động trong việc hưởng BHTN nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp phòng dịch, tránh trục lợi chính sách.

Ngoài ra, cần nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động giao dịch, kết nối, tuyển dụng, tránh tập trung đông người để phòng chống Covid-19.