Sốt đất không chỉ do đấu giá

Sốt đất không chỉ do đấu giá

Tại buổi Họp báo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng kế hoạch năm 2022 của ngành Xây dựng diễn ra cuối tuần qua, Bộ Xây dựng chỉ ra giá đất chịu tác động từ nhiều yếu tố như: nguồn cung, giao dịch, phát triển hạ tầng và trong đó có đấu giá đất… Để biết được rõ mức độ tác động của các yếu tố đến biến động giá trên thị trường bất động sản, Bộ cần có những đánh giá kỹ lưỡng, bài bản và đầy đủ.

“Việc đấu giá bất thường có tạo ra đợt sốt đất mới hay không Bộ cũng đang chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát để có thông tin chính thống. Thứ hai, cơ hội tạo sốt đất không chỉ là do đấu giá, mà còn bởi nhiều yếu tố khác nữa”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nhấn mạnh.