6 ngân hàng huy động được gần 6.000 tỷ đồng vốn rẻ nửa đầu tháng 6

6 ngân hàng huy động được gần 6.000 tỷ đồng vốn rẻ nửa đầu tháng 6

Trong báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán MB (MBS) dẫn số liệu từ FiinPro cho biết trong nửa đầu tháng 6 đã có 11.850 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành ở thị trường trong nước. Trong đó, khối lượng phát hành trái phiếu của của nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu bảng với 5.900 tỷ đồng. 

Cụ thể, có 6 ngân hàng đã phát hành trái phiếu trong nửa đầu tháng 6 là OCB, ACB, MSB, SHB, BIDV, HDBank. 

Trong đó, OCB là ngân hàng phát hành nhiều nhất với giá trị 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 3,3%/năm. 

Ngoài ra, ACB cũng huy động được 1.200 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 4%/năm. 

MSB, SHB đều huy động được 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu trong nửa đầu tháng 6. Trong đó, trái phiếu của MSB là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 4%/năm; SHB là kỳ hạn 2 năm, lãi suất 3,8%/năm. 

BIDV và HDBank phát hành trái phiếu kỳ hạn dài hơn, đều là kỳ hạn 7 năm với khối lượng lần lượt là 700 tỷ và 500 tỷ. Lãi suất trái phiếu BIDV là 6,2%/năm trong khi HDBank là 7,8%/năm. 

Trái phiếu của các ngân hàng tiếp tục thấp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát huy động trái phiếu kỳ hạn 1 năm với lãi suất lên tới 11%, hay Công ty tài chính FE Credit huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất 7,5%/năm. Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1 phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất đạt 2.400 tỷ đồng với lãi suất là 9,5%/năm.