Người cho thuê nhà chưa phải nộp thuế trong năm 2021

Người cho thuê nhà chưa phải nộp thuế trong năm 2021

Đó là thông tin Bộ Tài chính đưa ra. Theo Bộ này, do tác động của đại dịch Covid-19, cá nhân cho thuê nhà phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2021 chưa phải nộp thuế. Đây là chính sách hỗ trợ người dân trong bối cảnh khó khăn được Chính phủ quy định trong Nghị định số 52/2021/NĐ-CP mới ban hành.

Bộ Tài chính cũng cho biết, theo Thông tư 40/2021/TT-BTCcủa Bộ Tài chính ban hành trước đó, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế.

Trường hợp trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau.

Bộ Tài chính đang yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế; Giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt là việc cung cấp các dịch vụ Thuế điện tử để cá nhân, hộ kinh doanh có thể khai, nộp và hoàn thuế điện tử thuận lợi.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế sớm có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40 theo đúng quy định của pháp luật.