DRH Holdings: Quý 2 lãi vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ

DRH Holdings: Quý 2 lãi vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần DRH Holdings (mã CK: DRH) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2, DRH Holdings đạt doanh thu hơn 4 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ, lãi gộp đạt 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý chi phí tài chính tăng mạnh lên 17,8 tỷ đồng, cao gấp 4,8 tỷ đồng do tăng mạnh chi phí lãi vay. Bù lại DRH vẫn có 17 tỷ đồng lãi từ công ty liên kết, chi phí QLDN ghi âm hơn 1,1 tỷ đồng. Kết quả LNST đạt vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng giảm mạnh so với con số hơn 20 tỷ đồng của quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, DRH đạt 8,8 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 84% so với cùng kỳ, LNST đạt 4,5 tỷ đồng giảm 83% so với nửa đầu năm 2020.