Nhiều doanh nghiệp lớn trên sàn đang nắm giữ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD trên bảng cân đối kế toán nhưng ‘không biết để làm gì’

Nhiều doanh nghiệp lớn trên sàn đang nắm giữ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD trên bảng cân đối kế toán nhưng ‘không biết để làm gì’

Tiền được ví như máu của doanh nghiệp. “Tiền nhiều để làm gì?” cũng là câu hỏi mà giới đầu tư đặt ra khi nhìn vào bảng cân đối kế toán doanh nghiệp mỗi khi kết thúc năm. 

Thống kê cho thấy, lượng tiền và tương đương tiền của các công ty top đầu trên sàn chứng khoán đã tăng mạnh trong năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 15 doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền và tương đương tiền vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.