Tập đoàn GELEX cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc sở hữu vốn

Tập đoàn GELEX cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc sở hữu vốn

Tiếp nối thành công của hoạt động tái cấu trúc sở hữu vốn trong mảng thiết bị điện, Tập đoàn GELEX đã cơ bản hoàn thành quá trình tái cấu trúc, sắp xếp sở hữu vốn trong mảng hạ tầng. Một số kết quả nổi bật của quá trình tái cấu trúc này như:

Toàn bộ cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) thuộc sở hữu của GELEX và Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (GELEX Electric) đã được chuyển sang Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (Hạ tầng GELEX) tập trung sở hữu và quản lý theo phương thức Hạ tầng GELEX nhận góp vốn bằng cổ phiếu VGC.

Nhóm một số các công ty phát điện từ Hạ tầng GELEX được chuyển sang cho GELEX Electric quản trị và vận hành.

GELEX Electric hoàn tất tăng vốn điều lệ công ty, trong đó thu hút một số cổ đông chiến lược gắn bó lợi ích lâu dài với công ty và hỗ trợ công ty trong các mặt về quản trị, nhân lực, thị trường, …

Sau khi hoàn tất tái cấu trúc, GELEX vẫn tiếp tục sở hữu chi phối hai sub-holdings:

GELEX Electric (vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng) chuyên về sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện), sở hữu chi phối vốn đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện như CADIVI, THIBIDI, EMIC, HEM, CFT, MEE, … và một số doanh nghiệp nhóm nguồn phát điện. Dự kiến vào cuối quý IV/2021 – đầu quý I/2022, GELEX Electric hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên UpCom nhằm tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán khi đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng đồng thời qua đó tăng cường minh bạch trong việc quản trị điều hành công ty và đem lại các giá trị cao hơn nữa cho các cổ đông.

Hạ tầng GELEX (vốn điều lệ 7.900 tỷ đồng) chuyên đầu tư và kinh doanh vào mảng hạ tầng (bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại, điện, nước sạch, …). Hạ tầng GELEX cũng đang lên kế hoạch đại chúng hóa và tiến hành niêm yết hoặc đăng ký giao dịch UpCom trong năm 2022 trên cơ sở Tập đoàn GELEX vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối đồng thời tạo nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu đầu tư chiến lược.