Doanh nghiệp BĐS tiếp tục “kêu” thủ tục pháp lý

Doanh nghiệp BĐS tiếp tục “kêu” thủ tục pháp lý

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh kiến nghị các giải pháp cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS, cải cách phương thức xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất tại dự án; tháo gỡ những bất cập về việc giao đất xen cài trong dự án phát triển nhà ở.

Theo ông Trung, Luật đất đai 2013, Luật nhà ở năm 2014, Luật kinh doanh BĐS 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành được Quốc hội và CP ban hành áp dụng trong thập niên qua đã giải quyết được nhiều vấn đề và tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường BĐS.

Tuy nhiên, theo ông Trung các chính sách pháp luật vẫn chưa theo kịp để điều chỉnh hết các loại hình BĐS “mới”, việc vận dụng và giải thích pháp luật của cơ quan có thẩm quyền trong các vấn đề quản lý đất đai, thủ tục đầu tư, thủ tục xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất dự án…còn nhiều khoảng trống và bất cập gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư, góp phần làm giảm nguồn cung và đẩy giá bán các sản phẩm BĐS tăng trong thời gian qua.

Ông Trung cho rằng, để giải quyết các vấn đề này để tạo điều kiện thúc đẩy thị trường BĐS phát triển minh bạch và bền vững, CP cần quan tâm đến các vấn đề cụ thể như: Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư dự án BĐS. Theo ông Trung, ngày 1/1/2021 Luật đầu tư 2020 sẽ có hiệu lực thì chủ đầu được chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải làm thủ tục “chấp thuận đầu tư” nữa cũng như đồng nhất nhiều khái niệm trong quy trình đầu tư để tháo gỡ những vướng mắc trước đây.