EVN Genco3 (PGV): Doanh thu công ty mẹ 11 tháng đầu năm ước đạt 33.073 tỷ đồng

EVN Genco3 (PGV): Doanh thu công ty mẹ 11 tháng đầu năm ước đạt 33.073 tỷ đồng

Tổng công ty Phát điện 3 (EVN Genco3 – mã PGV) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, tính riêng tháng 11, sản lượng điện sản xuất của công ty mẹ cùng các công ty con, công ty liên kết đạt 2.442 triệu kWh, đạt 89% kế hoạch tháng đề ra. Tính chung 11 tháng đầu năm, sản lượng điện của doanh nghiệp đạt 27.457 triệu kWh, hoàn thành gần 84% kế hoạch đề ra cho cả năm 2021.

Trong tháng 11 phụ tải tăng trưởng trở lại so với các tháng trước do chính sách nới lỏng giãn cách tại các địa phương). Lũy kế 11 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 233,7 tỷ kWh, tăng trưởng 3,24% so với năm 2020.