Các ngân hàng kỳ vọng tín dụng cả năm nay tăng 11,4%

Các ngân hàng kỳ vọng tín dụng cả năm nay tăng 11,4%

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD). Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,4% trong quý IV và tăng 8,7% trong năm 2020.

Đa số các nhóm TCTD nâng mức dự báo về tăng trưởng huy động vốn năm 2020 so với kỳ điều tra tháng 6/2020, nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng thực tế và kỳ vọng của cùng kỳ năm trước. Huy động vốn kỳ hạn trên 1 năm được dự báo tăng cao hơn kỳ hạn dưới 1 năm. 

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các TCTD kỳ vọng tăng 4,7% trong quý IV/2020 và tăng 11,4% trong năm 2020. So với kỳ điều tra tháng 6, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) nhỏ, nhóm NHTMCP lớn và nhóm NH nước ngoài đều tăng kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng trong năm 2020.

Tình hình kinh doanh trong quý III chưa cải thiện được như kỳ vọng của các TCTD tại cuộc điều tra tháng 6/2020, tỷ lệ TCTD nhận định tình hình kinh doanh ”suy giảm” cao gấp đôi so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Quý IV được nhiều TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh “cải thiện” (với 67,6% TCTD) hơn các quý trước. Tuy nhiên, dự kiến cả năm 2020, số TCTD đánh giá tình hình kinh doanh năm 2020 “suy giảm nhẹ” so với năm 2019 tiếp tục tăng so với kỳ điều tra trước, có 48,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể “cải thiện” hơn so với năm 2019.

Cùng xu hướng đánh giá tình hình kinh doanh không thuận lợi, số TCTD quan ngại lợi nhuận trước thuế tăng trưởng âm năm 2020 tăng lên dẫn đến kỳ vọng bình quân về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống tiếp tục điều chỉnh giảm so với các kỳ điều tra trước.