Facebook Support 

Hi Công ty thiết kế website BTCCORP.vn ,

Cảm ơn ý kiến của bạn đã gửi tới trung tâm hỗ trợ. chúng tôi đã nhận được yêu cầu xác minh Trang của bạn. Rất tiếc Trang của bạn chưa đủ lượng Follow và Uy Tín tương tác cộng đồng để chúng tôi có thể xác minh Trang của bạn.

Bạn nên tiếp tục phấn đấu để sử hữu lượng Uy Tín lớn hơn có thể ảnh hướng đến cộng đồng để xác minh Trang của bạn không bị gián đoạn. Bạn có thể gửi yêu cầu khác sau phản hồi này của chúng tôi.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về yêu cầu của chúng tôi trong trung tâm trợ giúp:
https://www.facebook.com/help1288173394636262?ref=cr

Cảm ơn bạn, chúng tôi cần nhiều hơn ý từ bạn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.