Techcombank, VPBank có thể tái đàm phán bancassurance với phí trả trước cao hơn nhiều lần?

Techcombank, VPBank có thể tái đàm phán bancassurance với phí trả trước cao hơn nhiều lần?

Chứng khoán Yuanta Việt Nam có báo cáo về ngành ngân hàng kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tăng hạn mức tín dụng trong nửa cuối năm 2021. Tăng trưởng tín dụng toàn ngành trong 6 tháng đạt 5,1% so với đầu năm, cao hơn mức 2,3% cùng kỳ.

Dự báo tăng trưởng tín dụng của Yuanta Việt Nam cho năm 2021 là 14% hiện nay có vẻ tương đối cao, nhưng CTCK tin rằng NHNN sẽ tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng nhằm thúc đẩy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.