Điều gì xảy ra nếu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ký đơn bác chiến thắng của ông Biden?

Điều gì xảy ra nếu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ký đơn bác chiến thắng của ông Biden?

Các đồng minh đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump, dẫn đầu là hạ nghị sĩ Mo Brooks của bang Alabama cho biết họ có kế hoạch bác bỏ chiến thắng của ông Biden khi Quốc hội Mỹ họp ngày 6/1. Đây được đánh giá là nỗ lực cuối cùng của những người ủng hộ ông Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.