Becamex IJC (IJC): 3 tháng thực hiện gần nửa kế hoạch lợi nhuận cả năm với 289 tỷ đồng

Becamex IJC (IJC): 3 tháng thực hiện gần nửa kế hoạch lợi nhuận cả năm với 289 tỷ đồng

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, IJC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu 1.383 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ. Ngược lại giá vốn giảm đáng kể, lãi gộp tương ứng thu về 415 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần con số quý 1/2020.

Trong kỳ, các chi phí đều tăng. Đặc biệt, chi phí lãi vay tăng mạnh từ mức 7,8 tỷ lên gần 22 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận Công ty thu về vẫn tăng cao gấp đôi cùng kỳ, đạt 289 tỷ đồng.

Nói về kết quả trên, Công ty cho biết trong kỳ công ty mẹ ghi nhận doanh thu một số dự án có tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu cao, dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh.

Năm 2021, Becamex IJC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.072 tỷ đồng, tăng 43%. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 68% lên 622 tỷ đồng. Như vậy, 3 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện được 47% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.