Tập đoàn Hoá chất lên kế hoạch thoái vốn tại DAP Vinachem (DDV), có thể giảm về 0%

Tập đoàn Hoá chất lên kế hoạch thoái vốn tại DAP Vinachem (DDV), có thể giảm về 0%

Tập đoàn Hoá chất (Vinachem) đã gửi Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước và Bộ Kế hoạch đầu tư báo cáo “kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam”.

Năm 2020, Vinachem đạt 40.555,8 tỷ đồng tổng doanh thu, lỗ trước thuế 2.192 tỷ đồng. Năm 2021, với các đơn vị không thuộc Đề án 1468 (12 dự án thua lỗ của Bộ Công Thương), kế hoạch tổng doanh thu đạt 36.314 tỷ đồng, tăng 5,3% thực hiện năm trước, lợi nhuận 1.568 tỷ đồng, giảm 131 tỷ so với thực hiện 2020 (trong đó các công ty đặt kế hoạch giảm như công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam do năm 2020 có hoàn nhập tiền khai thác mỏ 164 tỷ đồng, CTCP Bột giặt LIX do giảm sản lượng tiêu thụ gel rửa tay và CTCP Hoá chất cơ bản miền Nam giảm sản lượng tiêu thụ axit sulphuric).

Với các đơn vị thuộc đề án 1468 (CTCP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, CTCP DAP số 2 – Vinachem, công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình) đặt kế hoạch 7.767 tỷ đồng doanh thu, tăng 28% thực hiện 2020, lỗ kế hoạch 2.785 tỷ đồng, giảm lỗ 1.105 tỷ đồng so với ước thực hiện 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tập đoàn đặt kế hoạch 2021 đạt 572,3 triệu USD trong đó nhập khẩu 237,7 triệu USD, xuất khẩu 334,6 triệu USD.