Thị giá 24.000 đồng, Hãng sơn Đông Á chào bán 11,5 triệu cổ HDA phiếu giá 10.000 đồng, tăng vốn lên gấp đôi

Thị giá 24.000 đồng, Hãng sơn Đông Á chào bán 11,5 triệu cổ HDA phiếu giá 10.000 đồng, tăng vốn lên gấp đôi

CTCP Hãng sơn Đông Á (mã chứng khoán HDA) thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Theo đó Hãng sơn Đông Á đăng ký chào bán 11,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Dự kiến phát hành thành công sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Giá chào bán được xác định 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi trên thị trường cổ phiếu HDA đã tăng 173% từ đầu năm 2021 đến nay, từ vùng giá 8.800 đồng/cổ phiếu lên 24.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2021 đến quý 1/2022.

Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán 115 tỷ đồng sẽ dùng 45 tỷ đồng mua cổ phần của CTCP Bewin & Coating Viet Nam, số còn lại 70 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HDA đã duy trì giao dịch quanh vùng mệnh giá và thấp hơn cả năm trước đó. Cổ phiếu này chỉ mới bắt đầu bứt phá từ đầu tháng 7/2021, đánh dấu bằng phiên tăng trần ngày 7/7/2021. Chỉ trong vòng 2 tháng, đến 7/9/2021 cổ phiếu HDA đã xác lập đỉnh mới ở mức 24.400 đồng/cổ phiếu trước khi giảm nhẹ về mức 24.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay.