Chủ sở hữu Triển lãm Giảng Võ (VEF) lãi 75 tỷ đồng quý 2, có 3.400 tỷ đồng đi gửi ngân hàng

Chủ sở hữu Triển lãm Giảng Võ (VEF) lãi 75 tỷ đồng quý 2, có 3.400 tỷ đồng đi gửi ngân hàng

CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC – mã chứng khoán VEF) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với nhiều thông tin bất ngờ.

VEFAC được biết đến là chủ sở hữu Triển lãm Giảng Võ. Xét trên khía cạnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thì doanh thu ghi nhận trong quý chỉ tính hàng trăm triệu không gây bất ngờ cho nhà đầu tư. Trên BCTC còn thể hiện, đây không phải doanh thu từ dịch vụ tổ chức triển lãm, hội chợ, mà từ doanh thu hoạt động khác.