Bình Phước sẽ hủy 71 dự án với hơn 938ha đất do quá thời hạn 3 năm không thực hiện

Bình Phước sẽ hủy 71 dự án với hơn 938ha đất do quá thời hạn 3 năm không thực hiện

Mới đây, tỉnh Bình Phước quyết định hủy 71 danh mục các dự án cần thu hồi đất với diện tích 938ha, do đã quá thời hạn 3 năm nhưng không thực hiện.

Theo nghị quyết về các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước vừa thông qua danh mục 954 dự án cần thu hồi đất năm 2022 với tổng diện tích trên 26.300ha.

Các dự án trong danh mục thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn Bình Phước nhằm mục đích phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội và mục đích công cộng.

Ngoài ra, năm 2022 tỉnh này sẽ chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích 105ha đất lúa, đất lâm nghiệp; hủy 71 danh mục dự án cần thu hồi đất quá 3 năm nhưng không thực hiện.

Trong số các dự án quá 3 năm nhưng không thực hiện buộc phải hủy, điển hình như dự án khu thương mại – dịch vụ – công nghiệp cửa khẩu Hoàng Diệu với diện tích hơn 472ha; dự án khu thương mại – dịch vụ – công nghiệp cửa khẩu Tân Thành với diện tích gần 296ha;

Dự án Công ty Thiết bị phụ tùng Sài Gòn với diện tích 20ha; dự án đập thủy lợi ấp 4 và 5 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp diện tích 20ha… Những dự án thu hồi đất còn lại chủ yếu để xây dựng chợ, nghĩa trang, chốt dân quân biên giới, trường học, hệ thống thủy lợi.

Đối với các dự án trong danh mục thu hồi đất năm 2022, điển hình như, dự án mở rộng khu công nghiệp Minh Hưng III với diện tích 577ha; khu công nghiệp cao su Bình Long với diện tích 515ha; dự án thu hồi 494ha để cấp đất sản xuất cho các hộ dân thiếu đất sản xuất tại xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập; Dự án cụm công trình thủy lợi thành phố Đồng Xoài 300ha; dự án mở rộng khu công nghiệp Đồng Phú với diện tích 187ha.