Doanh nghiệp gạo lãi tăng 2 con số trong năm 2021

Doanh nghiệp gạo lãi tăng 2 con số trong năm 2021

Lộc trời doanh thu đạt mốc lịch sử, Trung An đang vượt Vinaseed

Kết thúc năm 2021, Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 10.224 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ – Đây cũng là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Trong cơ cấu doanh thu của Lộc Trời ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của mặt hàng lương thực. 

Tương tự, Vinaseed (NSC) đạt 1.931 tỷ đồng doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ, trong khi Trung An (TAR) đạt 3.120 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm 2020 – Đáng chú ý khoảng cách về doanh thu giữa TAR và NSC đang ngày càng cách xa dù trước đó NSC đã từng có doanh thu cao hơn đáng kể so với TAR.