Kỳ lân VNG: Doanh thu hai quý gần nhất tăng mạnh, nhân sự từ đầu năm tăng thêm hơn 400 người

Kỳ lân VNG: Doanh thu hai quý gần nhất tăng mạnh, nhân sự từ đầu năm tăng thêm hơn 400 người

Công ty Cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 ghi nhận mức doanh thu kỷ lục 2.176 tỷ đồng. Trong hai quý gần nhất, doanh thu của VNG tỏ ra vượt trội so với những quý trước đó.

Doanh thu quý 3 tăng trưởng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 40%. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng mạnh khiến cho lợi nhuận thuần của VNG chỉ đạt 121 tỷ đồng, thấp hơn 42% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 51 tỷ đồng, giảm 66%. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 170 tỷ đồng, giảm 19%.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát âm 119 tỷ đồng, điều này phản ánh phần thua lỗ tại CTCP Zion (nơi VNG sở hữu 60%), đơn vị chủ quản ví điện tử ZaloPay khoảng 298 tỷ đồng trong quý 3.