Thị trường chứng khoán phái sinh diễn biến khó lường, nhà đầu tư khóc ròng khi Long cũng sai, Short cũng khó trúng!

Thị trường chứng khoán phái sinh diễn biến khó lường, nhà đầu tư khóc ròng khi Long cũng sai, Short cũng khó trúng!

Nếu như hôm qua, nhiều nhà đầu tư chứng khoán phái sinh đang trong vị thế short thì bị cú bứt phá bất ngờ của VN30F kỳ hạn tháng 10 làm cho thua lỗ nặng nề thì hôm nay, lịch sử lại lặp lại.

Trong phiên hôm nay, ngay khi mở cửa thì thị trường chứng khoán phái sinh đã “lấp gap” do tăng quá đà hôm qua, giảm khoảng 5 điểm ngay khi mở cửa. Sau đó, khi thị trường chứng khoán cơ sở mở cửa với sắc xanh le lói thì VN30F phát đi tín hiệu hồi nhanh khiến nhiều người vội vàng cắt vị thế short để tránh bị thua lỗ nặng hơn nếu thị trường đi theo kịch bản tăng giá tiếp.