Chứng khoán Đà Nẵng (DSC) tăng vốn gấp hơn 16 lần, lên mức nghìn tỷ

Chứng khoán Đà Nẵng (DSC) tăng vốn gấp hơn 16 lần, lên mức nghìn tỷ

Mới đây, HĐQT CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (Mã CK: DSC) đã công bố kết quả phát hành riêng lẻ 94 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, tổng số tiền thu về sau đợt chào bán là 940 tỷ đồng, vốn điều lệ được nâng từ 60 tỷ đồng lên gấp hơn 16 lần, đạt 1.000 tỷ đồng. 

Theo đó, 5 nhà đầu tư đăng ký đều đã tham gia mua cổ phần, gồm 1 nhà đầu tư chiến lược là CTCP Đầu tư NTP, còn lại là 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước. Trong đó, Đầu tư NTP chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của DSC khi nắm giữ lên tới 70% vốn điều lệ tương đương 70 triệu cổ phiếu, nắm quyền kiểm soát DSC.