Vingroup lập công ty về dữ liệu lớn vốn gần 500 tỷ đồng

Vingroup lập công ty về dữ liệu lớn vốn gần 500 tỷ đồng

Trên cơ sở tách một phần chức năng khoa học công nghệ (mảng dịch vụ khoa học công nghệ) của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn – Big Data, trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech, Tập đoàn Vingroup vừa ra quyết định thành lập CTCP VinBigData với vốn điều lệ gần 471 tỷ đồng. Vingroup góp 99% vốn của VinBigData. Phần còn lại do hai cá nhân nắm giữ là ông Vũ Hà Văn và ông Đào Đức Minh, mỗi người 0,5% tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng.

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBigData) được thành lập vào tháng 8/2018, theo định hướng của Tập đoàn Vingroup: trở thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính.

VinBigData là đơn vị nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn, có tầm nhìn trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu dẫn đầu Việt Nam và đạt chuẩn thế giới.

GS. Vũ Hà Văn là Giám đốc Khoa học của Viện, ông đồng thời đang công tác tại ĐH Yale, Hoa Kỳ với vị trí Giáo sư Toán học. Gia nhập Tập đoàn Vingroup năm 2018, GS. Văn là người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData.

Tiến sĩ Đào Đức Minh hiện là Giám đốc điều hành VinBigdata. Gia nhập Vingroup từ năm 2018, ông Minh đã đảm nhiệm vị trí quan trọng trong khối công nghệ, góp phần hoạch địch chiến lược nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ cho VinBigdata theo định hướng của Tập đoàn.