PVTrans (PVT) báo lãi 838 tỷ đồng cả năm, gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận được giao

PVTrans (PVT) báo lãi 838 tỷ đồng cả năm, gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận được giao

Tổng CTCP Vận tải dầu khí (PVTrans – mã chứng khoán PVT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 2.080 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí vốn lại không giảm, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 329 tỷ đồng, giảm 14,3% so với quý 4/2020. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ dịch vụ vận tải đạt 1.431 tỷ đồng, chiếm 69% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu thương mại và dịch vụ khác.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 64 tỷ đồng, giảm một nửa so với con số 128 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020 do giảm thu lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Còn chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi lãi vay – lại tăng 12 tỷ đồng, lên trên 46 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng mạnh. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25 tỷ đồng, lên gần 91 tỷ đồng. Bên cạnh đó trong quý PVTrans ghi nhận khoản thu nhập khác 22 tỷ đồng, giảm 17 tỷ đồng so với cùng kỳ, dẫn tới tổng lợi nhuận khác giảm hơn một nửa xuống còn gần 18 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021 PVTrans còn 1.350 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm hơn trăm tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó có 364 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, 518 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn ngắn. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn có 1.725 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng (giảm hơn 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm).

Kết quả PVTrans còn lãi sau thuế 234 tỷ đồng, giảm đến 38% so với số lãi 377 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 197 tỷ đồng. Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận giảm sút, PVTrans cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho nhu cầu vận chuyển sụt giảm, trong khi đó chi phí phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa tăng do có thêm chi phí liên quan đến công tác phòng chống dịch.