Tập đoàn Đại Dương (OGC) điều chỉnh tăng chỉ tiêu LNST lên 40,5 tỷ đồng

Tập đoàn Đại Dương (OGC) điều chỉnh tăng chỉ tiêu LNST lên 40,5 tỷ đồng

Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó, Công ty hạ chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất giảm 24% so với kế hoạch cũ, xuống còn 739 tỷ đồng. Ngược lại, tổng chi phí cũng điều chỉnh giảm 23% khiến chỉ tiêu lãi sau thuế tăng nhẹ lên gần 40,5 tỷ đồng.

Về chỉ số riêng của công ty mẹ, doanh thu được điều chỉnh tăng 2% trong khi chỉ tiêu lãi sau thuế tăng vọt lên gần 67 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần kế hoạch ban đầu.