Tổng Công ty Sông Đà (SJG): 9 tháng lãi trước thuế tăng 71% lên 338 tỷ đồng, vượt 21% chỉ tiêu cả năm

Tổng Công ty Sông Đà (SJG): 9 tháng lãi trước thuế tăng 71% lên 338 tỷ đồng, vượt 21% chỉ tiêu cả năm

Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (mã chứng khoán SJG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu tăng 8,4% so với cùng kỳ ghi nhận ở mức 1.629,4 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty tăng 10,4% lên 477,8 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm mạnh gần 55% xuống còn 29,5 tỷ đồng. Các chi phí cũng được tiết giảm đáng kể. Khấu trừ, SJG lãi sau thuế 160,6 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với quý 3/2021. Lợi nhuận ròng tương ứng thu về 70,3 tỷ đồng.