Cổ phiếu tăng gấp đôi từ đầu năm, Dược liệu Việt Nam (VHE) triển khai chào bán riêng lẻ gần 16 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu tăng gấp đôi từ đầu năm, Dược liệu Việt Nam (VHE) triển khai chào bán riêng lẻ gần 16 triệu cổ phiếu

CTCP Dược liệu và thực phẩm Việt Nam (mã chứng khoán VHE) đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.

Theo đó Dược liệu Việt Nam muốn phát hành 15,8 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cả nhà đầu tư. Tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư chào bán cổ phiếu đợt này là các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 3 năm.

Nhà đầu tư được lựa chọn có thể là các tổ chức, cá nhân trong nước. Trong đó đối với doanh nghiệp, là công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch… Đối với cá nhân cũng rất nhiều tiêu chí lựa chọn như việc cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu 1 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp…

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 158 tỷ đồng. Trong khi đó trên thị trường cổ phiếu VHE vừa trải qua giai đoạn giảm giá sâu. Diễn biến giá cổ phiếu VHE cũng biến động mạnh từ đầu năm, khởi đầu ở mức giá 4.000 đồng/cổ phiếu, VHE nhanh chóng tăng lên trên 6.000 đồng/cổ phiếu ngay gần cuối tháng 1, nhưng ngay sau đó lại quay về vùng giá 4-5.000 đồng/cổ phiếu.

Giai đoạn tháng 4/2021 VHE đã lên quanh vùng giá 9.000 đồng/cổ phiếu và vượt mệnh giá từ 6/5/2021, lên cao nhất ở mức 12.700 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6/2021). Tuy nhiên sau đó VHE lại một lần nữa giảm sâu, về dưới 6.000 đồng/cổ phiếu trước khi tăng trở lại, lên mức 9.100 đồng/cổ phiếu như hiện nay. Tuy vậy vùng giá này vẫn còn thấp hơn giá chào bán riêng lẻ.