M&A sau đại dịch – Đòn bẩy cho doanh nghiệp tái cấu trúc và bứt phá

M&A sau đại dịch – Đòn bẩy cho doanh nghiệp tái cấu trúc và bứt phá

Tái cấu trúc để phát triển bền vững sau đại dịch

Đại dịch Covid-19 giống như một “cuộc kiểm tra sát hạch” đối với nền kinh tế toàn cầu, giúp đào thải những giá trị cũ, thúc đẩy những xu hướng tiến bộ phát triển nhanh chóng hơn, từ đó tạo nên cơ chế phòng vệ mạnh mẽ trước những biến động của tương lai.

Sau đại dịch, kinh tế thế giới tập trung vào tái cấu trúc, tái cấu trúc nền kinh tế của mỗi quốc gia, tái cấu trúc mỗi doanh nghiệp để hướng đến những giá trị phát triển bền vững. Đây chính là xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp phải vượt qua để có thể tồn tại và bứt phá. Và một trong những cách thức hiệu quả nhất để doanh nghiệp tái cơ cấu, mở rộng nguồn vốn và hệ sinh thái chính là thông qua các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A).