Đất Xanh (DXG): Cổ phiếu được cấp margin trở lại

Đất Xanh (DXG): Cổ phiếu được cấp margin trở lại

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ 6/8.

Nguyên nhân, DXG đã công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 830 tỷ đồng. Theo đó, cổ phiếu DXG thuộc tường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện cảnh báo và lý do đưa cổ phiếu này vào danh mục không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đã được khắc phục hoàn toàn.

Trước đó ngày 17/8, cổ phiếu DXG bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 là âm 495,74 tỷ đồng, Ngoài ra, trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ ngày 24/3 của HoSE có mã DXG, nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

Về kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 6.535 tỷ doanh thu, cao gấp 6,5 lần cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Công ty lãi sau thuế 1.189 tỷ, nửa đầu năm ngoái lỗ hơn 374 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2021 Công ty sẽ ghi nhận 9.000 tỷ doanh thu và khoảng 1.600-1.700 tỷ LNST. Như vậy, 6 tháng đầu năm DXG đã thực hiện được khoảng 73-74% chỉ tiêu năm.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản DXG vào khoảng 28.400 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu kỳ. Trong đó, khoản phải thu gia 28% lên 9.200 tỷ đồng. Ngược lại, giá trị hàng tồn kho giảm 6% xuống còn 9.600 tỷ đồng. Về nợ, dư nợ vay cuối kỳ tăng 17% lên 6.974 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang tăng trở lại từ vùng đáy, sau lùm xùm về việc IPO DXS cũng như các phương án phát hành được công bố trước đó.