VNM, SBT, API, APG, NED, NLG, NTL, VKC, HAH, VSC, DHA, TIX, CDC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

VNM, SBT, API, APG, NED, NLG, NTL, VKC, HAH, VSC, DHA, TIX, CDC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cp (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/9 đến 21/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VNM, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán toàn bộ 900.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/9 đến 22/10/2021.

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT): Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên, Phó Tổng Giám đốc thường trực, đã mua 6 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.929.425 cp (tỷ lệ 1,08%). Giao dịch thực hiện từ 27/8 đến 13/9/2021.

CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API): Asean Deep Value Fund đã bán 5.317.800 cp, giảm lượng sở hữu từ 5.59.100 cp (tỷ lệ 15,73%) xuống 499.900 cp (tỷ lệ 1,41%) và không còn là cổ đong lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/9/2021.

CTCP Chứng khoán APG (APG): CTCP Louis Capital đã mua 3 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 700.000 cp (tỷ lệ 0,96%) lên 3,7 triệu cp (tỷ lệ 5,06%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/9/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc (NED): CTCP Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán 4.050.000 cp trong tổng số 9.099.779 cp (tỷ lệ 22,4%) đang sở hữu. Giai dịch dự kiến thực hiện từ 20/9 đến 19/10/2021.

CTCP Thép Nam Kim (NLG): Ông Võ Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 15 triệu cp trong tổng số 22.812.000 cp (tỷ lệ 10,45%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 27/9 đến 25/10/2021.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Bà Trần Thị Thu Thủy, vợ ông Nguyễn Hồng Khiêm – Thành viên HĐQT – đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.120 cp. Giao dịch thực hiện ngày 16/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NTL, ông Trần Quang Hiện, Thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán toàn bộ 230.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/9 đến 21/10/2021.

CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán toàn bộ 1.588.461 cp (tỷ lệ 8,24%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/9/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã bán 570.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.227.100 cp (tỷ lệ 6,81%). Giao dịch thực hiện ngày 15/9/2021.

CTCP Container Việt Nam (VSC): CTCP Đàu tư Sao Á D.C đã bán 278.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.800.000 cp (tỷ lệ 6,89%). Giao dịch thực hiện ngày 15/9/2021.

CTCP Hóa An (DHA): CTCP CIC39 đã bán 1.251.500 cp trong tổng số toàn bộ 1.991.550 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 740.050 cp. Giao dịch thực hiện từ 18/8 đến 15/9/2021. Tiếp đó CIC39 đăng ký bán nốt toàn bộ 740.050 cổ phiếu còn lại. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/9 đến 21/10/2021.

CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TIX): CTCP Dịch vụ logistics Nam Sài Gòn đã bán toàn bộ 740.000 cp (tỷ lệ 2,47%). Giao dịch thực hiện ngày 14/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TIX, bà Võ Nguyệt Thùy Vân, người có liên quan Chủ tịch HĐQT công ty, đã mua 400.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.900.000 cp (tỷ lệ 9,67%). Giao dịch thực hiện ngày 14/9/2021.

CTCP Chương Dương (CDC): Bà Nguyễn Thị Loan Anh, mẹ vợ ông Văn Minh Hoàng – Thành viên hĐQT – đăng ký bán 700.000 cp trong tổng số 965.482 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/9 đến 21/10/2021.