Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 10/1 đến 14/1/2022

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 10/1 đến 14/1/2022

Tuần mới từ 10/1 đến 14/1/2022 có 20 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc với các nhà đầu tư.

Ví dụ như Vinamilk (VNM) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14%, ví dụ như Đá Hóa An (DHA) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%, ví dụ như Tài chính Hoàng Huy (TCH) phát hành gần 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức, Traphaco (TRA) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%, Tập đoàn Sao Mai (ASM) phát hành gần 78 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 10/1/2022: VNM, DHA, GDT, HNP, BUD

Ngày 10/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 25/2/2022. Như vậy với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vinamilk sẽ chi khoảng 2.900 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2021 Vinamik đặt mục tiêu đạt 62.160 tỷ đồng doanh thu và 11.240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết thúc 9 tháng đầu năm theo số liệu trên BCTC quý 3 ghi nhận doanh thu đi ngang, đạt 45.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 6,4% xuống còn 8.420 tỷ đồng. Như vậy sau 3 quý, Vinamilk đã hoàn thành khoảng 73% kế hoạch doanh thu và 75% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 10/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Hóa An (mã chứng khoán DHA) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 21/1/2022. Như vậy với hơn 14,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đá Hóa An sẽ chi khoảng 44 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2021 Đá Hóa An đặt mục tiêu đạt hơn 354 tỷ đồng doanh thu và gần 73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Số liệu trên BCTC quý 3/2021 ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm giảm 15,8% so với cùng kỳ, còn hơn 234 tỷ đồng, hoàn thành 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 16% xuống còn 56,6 tỷ đồng.

Ngày 10/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán GDT) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 1,77 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 17,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả ghi nhận trên BCTC quý 3 cho biết, doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 248 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lãi sau thuế giảm 17% về mức 43 tỷ đồng, hoàn thành 83% chỉ tiêu lợi nhuận đã điều chỉnh cả năm.

CTCP Hanel Xốp nhựa (HNP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/1/2022.

CTCP Khoa học công nghệ Việt Nam (BUD) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/1/2022.

Ngày 11/1/2022: DHT

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 17/1/2022.

Ngày 13/1/2022: TNG, TCH, TRA, C32, BSP

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 24/1/2022.

Ngày 13/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (TCH) chốt danh sách cổ đông phát hành 49,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 25:2. Giá trị phát hành theo mệnh giá 495 tỷ đồng.

Ngày 13/1/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Traphaco (mã chứng khoán TRA) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 25/1/2022. Như vậy với hơn 41,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Traphaco sẽ chi khoảng 82,9 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của Traphaco đạt gần 1.590 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỷ đồng, tăng trưởng 38,6% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 180 tỷ đồng.

CTCP CIC39 (C32) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 26/1/2022.

CTCP Bia Sài Gòn Phú Thọ (BSP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 27/1/2021.

Ngày 14/1/2022: ASM, BMP, GAB, TVP, SAF, EIC, PNT

Ngày 14/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group – mã chứng khoán ASM) chốt danh sách cổ đông phát hành 77,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 777 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất, năm 2020 Sao Mai Group đạt 12.525 tỷ đồng doanh thu, giảm 11,9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 30,5% xuống còn hơn 572 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 475 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Sao Mai Group còn 1.477 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 104 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 8 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu, gần 4 tỷ đồng trong quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, 272 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 12,5%. Thời gian thanh toán 10/2/2022.

CTCP Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (GAB) phát hành hơn 1,14 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 11,4 tỷ đồng.

CTCP Dược TV.Pharm (TVP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/2/2022.

CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (SAF) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 25/1/2022.

CTCP EVN Quốc tế (EIC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/1/2022.

CTCP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận (PNT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 25/1/2022.