Lỗ thêm 25 tỷ đồng, Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) nâng lỗ luỹ kế lên gần 4.000 tỷ đồng

Lỗ thêm 25 tỷ đồng, Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) nâng lỗ luỹ kế lên gần 4.000 tỷ đồng

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (UpCOM: PVX) đã công bố BCTC quý 1/2021 với khoản lỗ ròng 25 tỷ đồng.

Cụ thể doanh thu thuần trong kỳ đạt 397 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên PVX lãi gộp 11,7 tỷ đồng cao gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ PVX chi trả 14 tỷ đồng chi phí tài chính và 29 tỷ đồng chi phí QLDN giảm không đáng kể so với cùng kỳ nên kết quả lợi nhuận sau thuế âm 28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng lỗ 40 tỷ đồng – Đây cũng đã là quý thứ 8 liên tiếp PVX kinh doanh thua lỗ.