Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/7

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/7

Tin doanh nghiệp

GMD – Công ty Cổ phần Gemadept – Năm 2021 GMD xây dựng hai kịch bản tăng trưởng. Trong kịch bản lạc quan, GMD dự kiến doanh thu đạt 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 7% và 37%. Ở kịch bản trung bình, công ty dự kiến doanh thu tăng 4% đạt 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 630 tỷ đồng, tăng 23%.

6 tháng đầu năm, GMD có doanh thu ước đạt 1.439 tỷ đồng, tăng 19% và thực hiện 51% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 388 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ và thực hiện 55% kế hoạch lạc quan.

VPI – CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest – Cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất 3.100 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 11% lên 341 tỷ đồng.

TRA – Công ty cổ phần Traphaco – Công ty ước đạt 1.030 tỷ đồng doanh thu hợp nhất 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 22% và 38% so với cùng kỳ.

JVC – CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật – Ngày 29/6, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể ngày từ 06/7/2021. Nguyên nhân do, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/3/2020 (năm 2019) của JVC là âm hơn 1.105 tỷ đồng và lợi nhuận năm kế tiếp (2020) là âm hơn 76,6 tỷ đồng.

QCG – CTCP Quốc Cường Gia Lai – Đã thông qua việc giải thể Công ty con do QCG nắm giữ 80%/vốn là Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển. Cùng với đó, QCG cũng giải thể công ty liên kết do QCG nắm giữ 31%/vốn là CTCP Bất động sản Quốc Cường Thuận An.

VPH – CTCP Vạn Phát Hưng – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng 55% cổ phần sở hữu tại CTCP Bất động sản Nhà Bè cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Lotte Land.

PPC – CTCP Nhiệt điện Phả Lại – Ngày 15/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 4 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/8/2021.

NCT – CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài – Ngày 29/6, HĐQT đã có nghị quyết thông qua phương án trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 14/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 12/8/2021.

PME – CTCP Pymepharco – Ngày 30/6, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 15/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7/2021.

IDJ – CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam – Đã thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 73,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

HVT – CTCP Hóa chất Việt Trì – HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 12/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VIX – CTCP Chứng khoán VIX – CTCP Tư vấn Quản lý và Đầu tư Đỏ, cổ đông lớn đã bán ra 6,5 triệu cổ phiếu VIX trong ngày 24/6. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại VIX xuống còn hơn 6,36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,98%.

TSC – CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ – CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT), Công ty mẹ đã bán ra hơn 8,35 triệu cổ phiếu TSC từ ngày 27/5 đến 02/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, FIT đã giảm sở hữu tại TSC xuống còn hơn 75,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,09%.

FDC – CTCP Ngoại thương và Phát triển TP.HCM – MB Capital, cổ đông đã mua vào 4,16 triệu cổ phiếu FDC trong ngày 22/6. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại FDC lên 6,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,69%.

FRT – CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT – Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc đã mua vào hơn 104.000 cổ phiếu FRT từ ngày 31/5 đến 28/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Việt Anh đã nâng sở hữu tại FRT lên hơn 415.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,53%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HCM – CTCP Chứng khoán TP.HCM – Ông Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng ban Kiểm soát đăng ký bán 100.000 cổ phiếu HCM từ ngày 05/7 đến 03/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Bắc sẽ giảm sở hữu tại HCM xuống còn 250.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,08%.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ của ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu NLG từ ngày 05/7 đến 03/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Liễu đã giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 2,85 triệu cổ phiếu.

IDC – Tổng CTCP Idico – Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt, cổ đông đăng ký mua 15,9 triệu cổ phiếu IDC từ ngày 01/7 đến 30/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ 10,8 triệu cổ phiếu IDC, tỷ lệ 3,6%.