VIB: Nguồn nhân lực quyết định sự thành công của Chuyển đổi số

VIB: Nguồn nhân lực quyết định sự thành công của Chuyển đổi số

Nghiên cứu gần đây của McKinsey cho thấy, Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết với bất cứ doanh nghiệp nào để phát triển bền vững nhưng thực tế, có tới 2/3 số công ty không thành công trong nỗ lực số hóa của họ, mà một trong những lý do chính là năng lực của đội ngũ nhân sự không theo kịp sự thay đổi.

Trong thực tế, việc tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ nhân lực bắt kịp yêu cầu của Chuyển đổi số đã được các ngân hàng chú trọng từ lâu bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống máy móc, công nghệ mới. Điển hình như tại VIB, ngoài các chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng do chuyên gia nội bộ đảm trách, ngân hàng còn liên kết với các đối tác công nghệ hàng đầu trên thế giới để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nghệ.