VNDirect muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

VNDirect muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã VND) vừa thông báo kế hoạch chào bán ra công chúng tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Theo đó, tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng là 20 triệu trái phiếu với hai đợt chào bán, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu. Đối với đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1, VNDirect dự kiến chào bán 10 triệu trái phiếu, bao gồm 3 mã trái phiếu: VNDL2122006, VNDL2123007 và VNDL2124008.

Cụ thể, trái phiếu VNDL2122006 có lãi suất cố định 8%/năm và kỳ tính lãi là 12 tháng trả lãi một lần. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm với tổng giá trị chào bán là 200 tỷ đồng.

Trái phiếu VNDL2123007 có lãi suất cố định 8,2%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Kể từ kỳ tính lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2,6%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và tổng mệnh giá chào bán là 400 tỷ đồng.

Trái phiếu VNDL2124008 là lãu suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể là kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 8,4%/năm. Kể từ kỳ tính lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2,8%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị chào bán là 400 tỷ đồng.