Masan lãi kỷ lục 6.436 tỷ đồng riêng quý 4 nhờ thoái vốn mảng cám?

Masan lãi kỷ lục 6.436 tỷ đồng riêng quý 4 nhờ thoái vốn mảng cám?

CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021, theo đó doanh thu thuần hợp nhất đạt 88.629 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty đạt 8.561 tỷ đồng, tăng 594%. 

Quý 4 lãi kỷ lục nhờ bán mảng thức ăn chăn nuôi? 

Điều này có nghĩa, trong quý 4/2021, Masan Group lãi đột biến 6.436 tỷ đồng. Đây là mức lãi kỷ lục của Masan trong một quý, thậm chí trước đó chưa có một năm nào tập đoàn này có thể đạt được con số như vậy. Năm 2019, Masan đạt mức lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ cao nhất 5.558 tỷ đồng.