VCG, KPF, TVC, VPH, PTL, PRT, TVB, VGS, SAM, PGT, PMB, C32: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

VCG, KPF, TVC, VPH, PTL, PRT, TVB, VGS, SAM, PGT, PMB, C32: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam (VCG): Công ty TNHH An Quý Hưng đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 277.842.256 cp (tỷ lệ 62,9%) và không còn là cổ đông lớn. Đây là giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán do góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp. Giao dịch thực hiện ngoài hệ thống từ 23/12/2021 đến 20/1/2022.

Trong khi đo CTCP Đầu tư Pacific Holdings đăng ký nhận chuyển nhượng 277.842.256 cp. Trước giao dịch Pacific Holdings không sở hữu cổ phiếu nào. Đây là giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần do nhận vốn góp bằng cổ phần vào doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF): Bà Lê Thị Mộng Đào, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 243.000 cp trong tổng số 2.425.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2021 đến 21/1/2022.

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Ông Đỗ Thanh Hà, Tổng Giám đốc, đã bán 125.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 275.000 cp (tỷ lệ 0,27%). Giao dịch thực hiện ngày 15/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TVC, cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Sơn, Ủy viên HĐQT, đã bán 115.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 115.400 cp (tỷ lệ 0,11%).

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Ông Trương Thanh Tâm, cha ông Trương Thành Nhân – Tổng giám đốc – đã bán 1.275.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 80 cp. Giao dịch thực hiện từ 24/11 đến 20/12/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (PTL): CTCP Dịch vụ và đầu tư bất động sản Ngôi sao Phương Nam đăng ký mua 20 triệu cp. Trước giao dịch Ngôi sao Phương Nam sở hữu 528.600 cp (tỷ lệ 0,52%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2021 đến 21/12/2022.

Tổng Công ty Sản xuất – XNK Bình Dương – CTCP (PRT): CTCP Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cp (tỷ lệ 1%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2021 đến 19/1/2022.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt đăng ký bán 5.600.773 cp trong tổng số 62.177.129 cp (tỷ lệ 55,51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2021 đến 22/1/2022.

CTCP Ống thép Việt Đức (VGS): Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh Hải sở hữu 8,5 triệu cp (tỷ lệ 20,18%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/12/2021 đến 14/1/2022.

CTCP SAM Holdings (SAM): CTCP Chứng khoán Quốc Gia đăng ký mua 3,4 triệu cp. Trước giao dịch Chứng khoán Quốc Gia không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2021 đến 21/12/2022.

CTCP XNK An Giang (AGM): CTCP Louis Holdings đã mua 2,7 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.185.950 cp (tỷ lệ 23%). Giao dịch thực hiện từ 9/12 đến 20/12/2021. Tiếp đó Louis Holdings đăng ký mua thêm 5.126.550 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2021 đến 5/1/2022.

CTCP PGT Holdings (PGT): Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Kế toán trưởng, đã bán 110.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.166.201 cp (tỷ lệ 12,94%). Giao dịch thực hiện từ 16/11 đến 14/12/2021.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc (PMB): Bà Võ Thị Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 480.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 720.000 cp (tỷ lệ 6%). Giao dịch thực hiện ngày 13/12/2021.

CTCP CIC39 (C32): CTCP Hóa An đã bán toàn bộ 985.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1 cp. Giao dịch thực hiện từ 19/11 đến 17/12/2021.