Agribank triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Agribank triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng

Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Agribank đã triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi, hạ lãi suất cho vay, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chung tay cùng chính phủ triển khai mạnh mẽ, sâu rộng các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Từ năm 2020 đến nay Agribank triển khai nhiều gói tín dụng có lãi suất ưu đãi với tổng giá trị lên tới 270.000 tỷ đồng và 150 triệu USD.