2 tỉnh Long An và Sóc Trăng chuyển mục đích hàng chục héc-ta đất sang đất phi nông nghiệp

2 tỉnh Long An và Sóc Trăng chuyển mục đích hàng chục héc-ta đất sang đất phi nông nghiệp

Theo đó, tại Công văn số 1716/TTg-NN, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 23,02 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án khu dân cư nông thôn tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trước đó, vào tháng 8/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận cho tỉnh này chuyển mục đích sử dụng 37,95 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Long Phụng, tại huyện Cần Giuộc; và chuyển mục đích sử dụng 81,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Tại Công văn số 1717/TTg-NN, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 37 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai;

Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.