Sớm vượt chỉ tiêu cả năm sau 9 tháng, Viconship (VSC) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng 33% lên 445 tỷ đồng

Sớm vượt chỉ tiêu cả năm sau 9 tháng, Viconship (VSC) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng 33% lên 445 tỷ đồng

CTCP Container Việt Nam (Viconship – mã chứng khoán VSC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Theo đó căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và tình hình kinh doanh thực tế, Viconship quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó kế hoạch doanh thu giữ nguyên mức 1.700 tỷ đồng như Đại hội cổ đông giao phó hồi đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế điều chỉnh tăng 32,84%, lên mức 445 tỷ đồng so với kế hoạch được giao đầu năm.

Trước đó Viconship đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 1.386 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 358 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 40% lên 307 tỷ đồng.