Gilimex: Hầu như không bị ảnh hưởng bởi đại dịch, 6 tháng 2021 lãi ròng 186 tỷ đồng, tăng 81% cùng kỳ năm trước

Gilimex: Hầu như không bị ảnh hưởng bởi đại dịch, 6 tháng 2021 lãi ròng 186 tỷ đồng, tăng 81% cùng kỳ năm trước

Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh (Gilimex – mã GIL) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, doanh thu bán hàng của GIL quý này đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 37% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt hơn 2.122 tỷ, tăng gần 30%.

Biên lợi nhuận gộp quý 2/2021 được cải thiện đáng kể, đạt 19,6% so với con số 15,5% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng con số này lần lượt là 19,6% và 15,7%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2/2021 của GIL tăng lần lượt 40% và 25% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng tăng lần lượt 30,5% và 40,9% so với cùng kỳ 2020.

Mặc dù vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2021 của GIL đạt 147 tỷ đồng, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 239 tỷ đồng, tăng 82,7%.