Công ty phân phối Mercedes Haxaco (HAX) lãi 61 tỷ đồng nửa năm, gấp 5 lần cùng kỳ 2020

Công ty phân phối Mercedes Haxaco (HAX) lãi 61 tỷ đồng nửa năm, gấp 5 lần cùng kỳ 2020

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.250 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp chỉ còn hơn 43 tỷ đồng giảm nhẹ so với quý 2/2020.

Mặc dù chi phí lãi vay giảm mạnh nhưng chi phí bán hàng và chi phí QLDN lại tăng cao nên Haxaco lỗ thuần 600 triệu đồng. 

Nhờ lãi từ hoạt động khác 8,3 tỷ đồng nên HAX có lãi sau thuế 5,9 tỷ đồng giảm 26% so với quý 2/2020.