Thủy điện Thác Bà (TBC) lãi 210 tỷ đồng cả năm, vượt 14% kế hoạch

Thủy điện Thác Bà (TBC) lãi 210 tỷ đồng cả năm, vượt 14% kế hoạch

CTCP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu đạt 111 tỷ đồng, giảm 21,3% so với quý 4/2020. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp quý 4 đạt 63 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ. Thủy điện Thác Bà có giải trình, nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh giảm sút do lưu lượng nước về hồ giảm, khiến cho sản lượng điện giảm khiến doanh thu giảm.

Trừ các loại chi phí khác, lợi nhuận trước thuế đạt 41 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 37 tỷ đồng, giảm 28% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 24 tỷ đồng.