Quỹ thành viên Dragon Capital đã bán xong gần 900.000 cổ phiếu ACB

Quỹ thành viên Dragon Capital đã bán xong gần 900.000 cổ phiếu ACB

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã giao dịch thành công 894.800 cổ phiếu trong số 900.000 cổ phiếu đăng ký bán. Giao dịch được thực hiện từ ngày 2/6 đến 18/6 bằng hình thức thoả thuận. 

Lý do không bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký là do giá thị trường biến động.Sau giao dịch, số cổ phiếu ACB mà DC Developing Markets Strategies nắm giữ tăng lên 5,21 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,193%. Trong đó, số cổ phiếu được trả cổ tức là 1,175 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 25%). 

DC Developing Markets Strategies là tổ chức có liên quan đến ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital và Thành viên Hội đồng quản trị của ACB.

Hiện cổ phiếu ACB đang được giao dịch quanh mức 36.000 đồng/cp, cổ phiếu này tăng giá hơn 60% so với đầu năm. 

Mới đây (16/6), ACB đã phát hành hơn 540 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ 25%. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của ACB tăng lên hơn 27.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2021, ngân hàng có lợi nhuận trước thuế đạt 3.104 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ACB đạt 449.515 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,1% đạt 324.311 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 0,3% xuống 352.217 tỷ đồng.