Sau đà tăng gấp 6 của cổ phiếu, PTC đổi chủ, đổi tên, đổi ngành nghề kinh doanh, tăng vốn lên 500 tỷ đồng

Sau đà tăng gấp 6 của cổ phiếu, PTC đổi chủ, đổi tên, đổi ngành nghề kinh doanh, tăng vốn lên 500 tỷ đồng

Sáng 17/2 tại Hà Nội, CTCP Đầu tư Xây dựng Bưu điện (HoSE: PTC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

Kỳ đại hội cổ đông được tổ chức trong bối cảnh cơ cấu thượng tầng ở PTIC có sự thay đổi căn bản, khi vợ chồng Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Thu Hà vừa qua đã thoái hơn 13 triệu cổ phần, tương đương 70% vốn và cũng gần như toàn bộ cổ phần tại PTC, với lý do tài chính cá nhân. Doanh nghiệp này cũng đã hoàn tất bán 1,7 triệu cổ phiếu quỹ vào nửa đầu tháng 1/2022.

Trong nhiệm kỳ mới, thành viên HĐQT được nâng từ 3 lên 5 người, miễn nhiệm ông Nguyễn Công Khởi theo đơn từ nhiệm, bầu 3 thành viên HĐQT mới là ông Nguyễn Thành Công, ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Phạm Vĩnh Phú.  

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cho thấy PTIC vẫn phát triển theo hướng một công ty đầu tư.

Theo lời bà Phạm Thị Thu Hà, do hoạt động xây lắp trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn với rủi ro cao, HĐQT đã định hướng chuyển dần trọng tâm hoạt động của doanh nghiệp sang đầu tư tài chính ngắn hạn trong quá trình tìm kiếm các cơ hội đầu tư dài hạn. Thực tế, trong 3 năm qua, PTIC đã dừng hoàn toàn hoạt động xây lắp, chuyển hẳn sang mô hình công ty đầu tư, đến nay đã thu hồi hết công nợ trong quá khứ; tạm ứng công trình, công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng 100%. Trong năm 2021, PTC đã không thực hiện các hợp đồng xây lắp mới mà chỉ tập trung cho công tác quyết toán và thu hồi công nợ cũ. Do đó trong năm qua, công ty đã xử lý toàn bộ các tài sản xấu tồn đọng lâu năm trong quá khứ. 

Ngoài ra, trong năm 2021, công ty đầu tư vào cổ phiếu TCB, HPG và 1 số chứng khoán khác, doanh thu tài chính thu về là 86,3 tỷ đồng. 

Quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ đã mang tới nhiều kết quả tích cực cho PTIC. Năm 2021, PTIC đạt tổng doanh thu là 86 tỷ đồng, vượt 172% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, vượt 177% kế hoạch. Giai đoạn 2019-2021, EPS của doanh nghiệp duy trì trên 3.500 đồng, với lãi sau thuế thực hiện luôn vượt xa kế hoạch.