Hơn 1 tỷ người châu Á sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu vào năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm đầu

Hơn 1 tỷ người châu Á sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu vào năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm đầu

Nghiên cứu mà World Data Lab tiến hành cho thấy đại dịch sẽ chỉ mang lại những tác động tạm thời. Về bản chất, nó không thể đảo ngược xu hướng, vốn đang nghiêng về phía châu Á, trong việc gia tăng tài sản. Châu Á có những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Tầng lớp trung lưu được định nghĩa là những hộ gia đình có chi tiêu bình quân đầu người đạt từ 11-110 USD/ngày. Trong năm nay, sẽ có khoảng 3,75 tỷ người lọt nhóm này. Tại các quốc gia như Ấn Độ hay Trung Quốc, tỷ lệ này sẽ tiếp tục gia tăng và tới năm 2030, ¾ dân số của 2 quốc gia tỷ dân sẽ lọt tầng lớp trung lưu.