Bà Đặng Thị Hoàng Yến: Năm 2021 ITA sẽ thoái vốn tại các công ty liên doanh liên kết để tập trung vào khu công nghiệp

Bà Đặng Thị Hoàng Yến: Năm 2021 ITA sẽ thoái vốn tại các công ty liên doanh liên kết để tập trung vào khu công nghiệp

Ngày 23/4 tới đây, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Trong thông điệp gửi đến cổ đông, Chủ tịch HĐQT Tân Tạo bà Đặng Thị Hoàng Yến chia sẻ, “năm 2020 do dịch Covid-19 hoành hành, các nhà đầu tư nước ngoài không thể vào Việt Nam. Trước tình hình bất khả kháng như vậy, trong năm 2020, ITA đã đổ vào trên 550 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng đón nhà đầu tư. Thu hút vận động các khách hàng đang có mặt tại khu CN và Việt Nam trong khi đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm các nguồn khách hàng mới, chuẩn bị sẵn sàng mọi công tác đàm phán, thỏa thuận kinh doanh. Năm 2021, ITA sẽ thoái vốn tại các đơn vị liên doanh liên kết khác và tập trung mọi nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh chính của ITA là khu công nghiệp”.

Năm 2020, doanh thu thuần của ITA đạt 648,8 tỷ đồng, bằng 49,66% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 179,1 tỷ đồng, bằng 86,83% so với năm 2019. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2020 đạt 1.341 tỷ đồng.